Confidențialitate

Politica de confidențialitate

Cercul de șah Gambit al Parohiei “Sfinții Trei Ierarhi” Bacău există pentru a promova jocul de șah în Parohie și în împrejurimile sale și oferă posibilități unde membrii se pot întâlni și juca șah, fie în mod social, fie în competiție. Cercul nu este afiliat la Federația Română de Șah.

Termeni utilizați în acest document:

1. Cercul = Cercul de șah Gambit
2. Parohia = Parohia “Sfinții Trei Ierarhi” Bacău
3. Candidatul = Persoana care se înscrie în Cercul de șah Gambit în calitate de jucător
4. Jucătorul = Persoana care este membru al Cercului de șah Gambit în calitate de jucător

Cercul colectează date cu caracter personal în scopul:

Comunicarea cu jucătorii și oficialii care participă la meciuri, turnee și alte evenimente ale Cercului;
Comunicarea cu alte persoane care și-au exprimat interesul față de Cerc și activitățile sale;
Înscrierea echipelor și a jucătorilor în competiții de șah;
Publicarea rezultatelor meciurilor și meciurilor de șah pe site-ul web al Cercului și pe site-ul web al Parohiei.

Datele cu caracter personal colectate de către Cerc pot include:

Pentru candidat: numele și prenumele, numărul de telefon, data nașterii, școala și clasa ;
În cazul în care candidatul este minor, datele de contact vor fi cele ale părintelui, sau tutorelui copilului: numele și prenumele, numărul de telefon, alte mențiuni în legătură cu candidatul, precum: Instrucțiuni speciale/Alergii/Note de sănătate/Cunoștințe de șah, etc.
Baza de date este păstrată offline în siguranță, cu protecție prin parolă, iar accesul este limitat la voluntarii și membrii Cercului în scopul îndeplinirii rolului lor specific.
Conținutul bazei de date va fi revizuit în mod regulat (de obicei la începutul fiecărui an școlar) și, în cazul în care o persoană nu a mai avut nicio legătură sau contact cu clubul în ultimii doi ani, înregistrarea sa va fi ștearsă, cu excepția cazului în care datele fac parte din istoricul Cercului; de exemplu, rezultatele individuale în competițiile interne ale Cercului, meciurile reprezentative și fotografiile.

Acest site nu folosește cookie-uri.

Ce sunt cookies?

Cookies sunt fișiere de mici dimensiuni pe care browser-ul le descarcă când accesați un website care le folosește. Calculatorul recunoaște și acceptă automat aceste fișiere prin browser-ul pe care îl utilizați.

Aceste fișiere pot fi asemănate unor „semne de carte” care indică unde ați rămas ultima dată când ați vizitat website-ul.

Cookies nu sunt periculoase. Calculatorul le stochează în memorie, dar ele nu pot accesa sau citi informații stocate în calculator. Puteți extinde sau limita parametrii de utilizare a fișierelor cookies din browser-ul pe care îl folosiți ca să navigați pe Internet.

Datele cu caracter personal nu vor fi partajate cu nicio terță parte, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis de prezenta politică de confidențialitate.

Temeiul juridic al politicii de confidențialitate

Politica de confidențialitate a Cercului de șah Gambit este menită să respecte actul legislativ intitulat Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). care a intrat în vigoare pentru organizațiile mari și mici la 25 mai 2018. În esență, această legislație “extinde drepturile persoanelor fizice de a controla modul în care sunt colectate și prelucrate informațiile lor personale și impune o serie de noi obligații organizațiilor pentru a fi mai responsabile în ceea ce privește protecția datelor”.

Baza legală pe care Cercul prelucrează datele cu caracter personal este cea a interesului legitim (așa cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GPDR), prin care “prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.”.

GDPR. conține anumiți termeni care au fost interpretați după cum urmează:
“Operatorul de date” este Cercul de șah Gambit.
“Persoana împuternicită de către operator” este Cercul de șah Gambit.
“Persoane vizate” sunt jucătorii, oficialii și alte persoane care participă sau au indicat un interes pentru Cercul de șah Gambit și evenimentele sale.

Politica de confidențialitate a Cercului de șah Gambit susține drepturile “persoanelor vizate”, așa cum sunt definite în GDPR:
• Dreptul de a fi informat
• Dreptul la rectificare
• Dreptul de a restricționa prelucrarea
• Dreptul de a obiecta
• Dreptul de acces
• Dreptul de ștergere (de a fi uitat)
• Dreptul la portabilitatea datelor
• Drepturi în legătură cu luarea automată a deciziilor

Puteți solicita în orice moment ștergerea datelor dumneavoastră din baza de date (cu toate acestea, acest lucru vă va interzice accesul la activitățile Cercului.

Dacă, în orice moment, considerați că informațiile pe care le prelucrăm despre dumneavoastră sunt incorecte, puteți solicita să vedeți aceste informații și, în anumite circumstanțe, să le corectați sau să le ștergeți. Pentru a face acest lucru, trebuie să trimiteți o cerere coordonatorului Cercului

Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la modul în care am tratat datele dvs. personale, ne puteți contacta prin intermediul coordonatorului Cercului pentru a investiga problema.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau dacă considerați că prelucrăm datele dumneavoastră personale în mod neconform cu legea, puteți depune o plângere la Parohia “Sfinții Trei Ierarhi” Bacău.